Školné a stravné

Kolik zaplatí rodiče dětí za stravu v MŠ ?

 • Ranní svačina 8,-- Kč 8:45 – 9:00
 • Oběd 20,-- Kč 11:45 – 12:00
 • Odpolední svačina+ 7,-- Kč 14:45 – 15:00
 • Nápoj/pitný režim/
 • C e l k e m 35,-- Kč celodenní stravování dítěte

Kategorie školák – děti s odkladem školní docházky

 • Ranní svačina 9,-- Kč 8:45 – 9:00
 • Oběd 22,-- Kč 11:45 – 12:00
 • Odpolední svačina+ 7,-- Kč 14:45 – 15:00
 • Nápoj/pitný režim/
 • C e l k e m 38,-- Kč celodenní stravování dítěte

Měsíční výše úplaty - finanční příspěvek od rodičů na neinvestiční náklady MŠ na školní rok 2020/2021

 • Děti s celodenní docházkou : 400,- Kč

Způsob platby:

 • v hotovosti vedoucí školní jídelny
 • přes účet – inkasem (Číslo účtu školní jídelny :  162 883 408 / 0600)