Pro rodiče

Příchod a odchod

MŠ poskytuje předškolní vzdělávání na pracovišti Borská 500 a na pracovišti Školní 121.

 

Provozní doba: od 6:00 h do 16:00 h.

 

 

Příchod: do 8:00 h.

 

Pozdější příchod – pouze ve výjimečných situacích po předchozí dohodě s učitelkou.

Odchod: po obědě od 12:15 h do 12:30 h, po svačině od 14:45 h

 

Odchod dle potřeby rodičů –  po předchozí dohodě s učitelkou.

 

Omlouvání

do 8:00 h téhož dne (osobně, telefonicky), e-mailem v den předcházející nepřítomnosti

Provoz budov

Obě budovy mateřské školy se odemykají v 6.00 hod. a provoz je do 16.00 hod.

Organizace školního roku se řídí  pokyny MŠMT ČR.

Provoz školy je přerušen v době vánočních prázdnin.

V době letních prázdnin a ostatních prázdnin je provoz  omezen.

Školné a stravné

Úplatu (školné) hradí zákonný zástupce v souladu s rozhodnutím o přijetí k předškolnímu vzdělávání měsíčně, ve výši stanovené ředitelkou školy pro daný školní rok.

 

Úplatu zákonný zástupce neplatí od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání.

 

Způsob platby: Inkasem z účtu zákonného zástupce vždy 20. dne v měsíci.

 

Úplatu za stravování (stravné) hradí zákonný zástupce ve výši stanovené ředitelkou školy dle aktuálních finančních normativů. 

 

Způsob platby: První platba (záloha) je inkasována z účtu zákonného zástupce 20. září. Další platbou se hradí předchozí měsíc dle docházky dítěte, vždy 20. dne v měsíci.

              

Číslo účtu školní jídelny: 162883408/0600.

 

Přijetí do školky

Pro přijetí do školy prosím vyplňte

  • Žádost o přijetí

Rodiče nově přijatých dětí rovněž vyplní formuláře

  • Úhrada stravného
  • Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Na dobrou  spolupráci s  Vámi se těší: kolektiv zaměstnanců z obou budov MŠ v Boru.

Připrava dítěte

Vybavení pro dítě:

Bačkory, gumovky, pláštěnka, taška nebo sáček na zavěšení s náhradním oblečením (spodní prádlo, tričko, kraťasy, punčochy, ponožky, dle ročního období).

Plastový hrnek s uchem (označit monogramem).


Co by dítě mělo umět:

Znát své jméno, používat toaletu (pleny jsou nepřípustné), umýt si ruce mýdlem a utřít do ručníku, používat kapesník, nazouvat a vyzouvat obuv, spolupracovat při oblékání a svlékání, držet lžíci a samostatně se najíst, pít z hrnečku nebo skleničky, sedět u stolu, ujít kratší vzdálenost při pobytu venku, vyjádřit co chce nebo potřebuje, být zvyklé na odloučení.


Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní (loučení zbytečně neprotahovat). 

Dítě potřebuje pocit, že se může spolehnout na vás i na učitelku ve třídě.