Pro rodiče

Příchod a odchod

Ráno mohou rodiče přivádět své děti od 6.00 do 8.00 hodin, v případě potřeby a po dohodě s pedagogem i déle.

Po obědě mohou děti odcházet ve 12.15 nebo po odpolední svačině mezi 14.45-16.00 hodinou.

Omlouvání

V případě omlouvání dětí volejte do 8.00 hod. (hlásí se jméno a příjmení dítěte, pavilon – třída, kterou bude Vaše dítě navštěvovat).

Provoz budov

Obě budovy mateřské školy se odemykají v 6.00 hod. a provoz je do 16.00 hod.

Provoz v obou budovách bývá přerušen mezi vánočními svátky a v letních měsících 3 týdny (3.srpna 2020 – do pátku 21. srpna 2020).

Školné

Finanční příspěvek zákonných zástupců na neinvestiční náklady MŠ pro školní rok 2021/2022

je stanoven ve výši: 400,- Kč za měsíc

Způsob platby:

Inkasem z účtu zákonného zástupce vždy k 20. dni v měsíci

Číslo účtu školní jídelny : 162 883 408/0600

Úplatu za předškolní vzdělávání hradí zákonný zástupce v souladu s rozhodnutím o přijetí k předškolnímu vzdělávání (pro školní rok 2021/2022 od 1. září 2021).

Stravné

Děti 3-6 let: 38 Kč

Děti 7 let: 41 Kč (děti s odkladem školní docházky)

Rozpis jídel

 • Ranní svačina 8:45 – 9:00
 • Oběd 11:45 – 12:00
 • Odpolední svačina 14:45 – 15:00
 • Nápoj (pitný režim)

Přijetí do školky

Pro přijetí do školy prosím vyplňte

 • Žádost o přijetí

Rodiče nově přijatých dětí rovněž vyplní formuláře

 • Úhrada stravného
 • Souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Na dobrou  spolupráci s  Vámi se těší: kolektiv zaměstnanců z obou budov MŠ v Boru.

Připrava dítěte

Dříve, než vykročíte s Vaším dítětem do MŠ, pořiďte mu prosím:

 • vlastní bačkorky
 • gumovky
 • pláštěnku
 • tašku(sáček) na náhradní věci v případě převléknutí
 • pyžamo nebo noční košili

POZOR: bačkorky, pyžama, pláštěnky nutno podepsat