O školce

Naše MŠ je složena ze dvou pracovišť. Ředitelství, tři heterogenní třídy, školní jídelna a vývařovna se nalézají v Borské ul. 500. Tři třídy – dvě heterogenní, jedna dle věkového složení dětí a výdejna jídla jsou v budově ve Školní ulici 121.
Celkový počet zapsaných dětí: 131

Borská 500

Je účelovým zařízením. Každá třída má vhodné sociální zařízení, šatnu, ložnici. Ve třídách jsou prostory pro individuální i společnou hru a práci. V hospodářském  pavilonu je ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny a dále školní kuchyně, ve které se vaří jídlo i pro děti ze Školní budovy, sklad potravin sklad prádla, ZUŠ a městská knihovna. Kolem komplexu pavilonů je oplocená rozsáhlá školní zahrada s mnoha novými dřevěnými prvky, které slouží ke sportovnímu vyžití dětí. Každá třída má své vlastní pískoviště. Nově byla vykácena, vysázena a upravena zeleň v zahradě MŠ.

Třídy / Borská 500

 • Berušky
 • Broučci
 • Motýlci

Školní 121

Je účelovým zařízením. Každá třída má vhodné sociální zařízení. Pro vysoký počet nahlášených dětí do MŠ byla k 1.9.2012 otevřena třetí třída pro 23 dětí. Veškerý nábytek a vybavení třídy je nové. Od 1.9. 2016 má budova dvě stabilní ložnice.

Tři třídy v 1.patře jsou kompletně zrekonstruované. Také  výdejna a jídelna je zcela nová.

Celý vnitřek budovy je zrekonstruovaný. V budově MŠ se nalézá oddělená keramická dílna pro keramický kroužek a veřejnost.

Díky dotaci máme školní zahradu v přírodním stylu s mnoha herními prvky.

Třídy / Školní 121

 • Sluníčka
 • Koťátka
 • Kuřátka (Předškolní děti)

Naše akce

Co plánujeme a podnikáme

 • Kulturní vystoupení dětí při vítání občánků
 • Drakiáda – děti, děti draci letí, akce s rodiči
 • Jak se vede prvňáčkům? – Výprava za kamarády do ZŠ
 • Návštěva Mikuláše, Čerta, Anděla – Mikulášská nadílka
 • Vánoční dílny ve spolupráci s rodiči
 • Zpěv zimních písní a koled u rozsvíceného stromu
 • Vánoční besídka + besídky na závěr školního roku – soutěže s předškoláky a rodiči
 • Návštěva divadelníka p. Mikana
 • Návštěva divadélka NÁNA
 • Návštěva v MŠ dětského divadla „ Z bedny „
 • Zajistíme kulturní program na akci – setkání seniorů při příležitosti MDŽ, vyhotovíme dárky
 • Školní výlet. do ZOO – hurá za zvířátky
 • Třídní výlety – jízda vláčkem na Sycherák (každá třída si plánuje sama)
 • Návštěva divadelních představení v místním kině
 • Návštěva zámku s výstupem na zámeckou věž
 • Velikonoční dílny ve spolupráci s rodiči
 • Pohybové a zábavné hry ke Dni dětí
 • Čarodějnický den
 • Vítání jara – vynášení Morény
 • Návštěva hasičů v MŠ
 • Exkurze – za hospodářskými zvířaty
 • Exkurze do podniků – Jak se vyrábí matrace, opravna obuvi…
 • Policie v akci – ukázka se služebními psy
 • Slavnostní loučení s předškoláky – na zámku
Galerie Icon