Předškoláci

Hlavní cíle předškolního vzdělávání:

  1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
  2. Osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost
  3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí


Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese název:

Hrajeme si všichni rádi, vždyť jsme kamarádi

Podívejte se na náš Školní vzdělávací program detailně:

Pedagogicko - psychologická poradna

Potřebujete konzultovat s odborníky z poradny?

Neváhejte se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu v Tachově.

Kontakty naleznete na webových stránkách:

Co se podařilo

MŠ je zapojena do Integračního vzdělávacího projektu

S medvídkem NIVEA poznáváme svět“.

Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky se prostřednictvím připravených materiálů učí

  • soustředěnosti
  • pozornosti
  • přemýšlení
  • nacházení souvislosti
  • a zvládat řadu dovedností, důležitých pro budoucího školáka