7. května MŠ Bor UZAVŘENA

Dle § 3 Vyhl. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

a to z důvodu celodenní odstávky elektrické energie
dle informace na úřední desce města Bor, mubor.cz