Zápis do MŠ Bor pro školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání se dle § 34 školského zákona bude konat

v období od 2. května do 13. května 2024

Přednostně budou přijímány spádové děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání dle § 34, odst. 1, Zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon se vztahuje na děti, které dosáhnou od 1.9. 2023 do 31. 8. 2024 pěti let, tzn. děti narozené od 1.9. 2018 do 31.8.2019.

Povinné přílohy k žádosti:

Ke stažení ve formátu PDF níže:

Další povinné přílohy:

  • kopie očkovacího průkazu
  • kopie rodného listu
  • v případě alergie – vyjádření lékaře
  • doklad povolení pobytu v ČR (cizinci)

Vyplněné a potvrzené povinné přílohy k žádosti předáte ředitelce školy v kanceláři školy (Borská 500) dne:

  • 15. 5. 2024 od 11:00 h do 16:30 h
    nebo
  • 22. 5. 2024 od 11:00 h do 16:30 h

Přijímací řízení probíhá dle Zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

Bc. Jana Šperková v.r.
ředitelka, 8.4.2024