Vracení čipů

Vážení rodiče,

žádám Vás o vrácení čipů ke vstupu do MŠ

  • záloha bude vrácena ve výši 70,- Kč/ks
  • poplatek za ztrátu činí 200,- Kč/ks
  • čip vracíte ke dni ukončení docházky dítěte do mateřské školy
  • vyřizují třídní učitelky

Děkuji za spolupráci

Bc. Jana Šperková v.r.
ředitelka,
17.6.2024