Projekt OP JAK – Šablony I

Projekt OP JAK – Šablony I – MŠ Bor je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, a to prostřednictvím zapojení školního asistenta do vzdělávání a dalším vzděláváním pracovníků školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005032

Publicita OP Jak e1711047398511