Zařazení nově přijatých dětí od tříd

od 4.9.2023 naleznete v přiloženém dokumentu: