ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BOR

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání se dle § 34 školského zákona bude konat v období od 2. května do 16. května 2022.

Přednostně budou přijímány spádové děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání dle § 34, odst. 1, Zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon se vztahuje na děti, které dosáhnou od 1.9. 2021 do 31. 8. 2022 pěti let, tzn. děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8.2017.

Elektronická přihláška k zápisu (žádost)

je k dispozici zde: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/msbor/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=44092#

od 2.5.2022 do 16.5.2022

Povinné přílohy k žádosti:

Vyplněné a potvrzené povinné přílohy k žádosti předáte ředitelce školy v kanceláři školy (Borská 500):

18.5.2022 od 11:00 h do 16:30 h nebo 25.5.2022 od 11:00 h do 16:30 h

Přijímací řízení  probíhá dle Zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

Bc. Jana Šperková v.r.

ředitelka

Přílohy: