Šablony pro MŠ Bor

Je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu: Rosteme a zlepšujeme se

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.016_022/0004017

l/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

l/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností  dětí v MŠ