Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti

Dotace v rámci MŠMT č.j. : MSMT – 34035/2016 – 1

Účel dotace : Vyrovnání úrovně zabezpečení škol na základní úroveň zabezpečení dle minimálního standardu bezpečnosti č.j.: 1981/2015-1 z 20. 2. 2015

Celkový rozpočet projektu : 54 677 Kč