Projekty

Projekt „Šablony pro MŠ Bor“

Je spolufinancován Evropskou unií

Název projektu : Rosteme a zlepšujeme se

Registrační číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.016_022/0004017

l/1. 1 Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných                   návštěv (pro MŠ)

l/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností  dětí v MŠ

Projekty

Projekt „ Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1.stupně s počtem tříd do pěti“

Dotace v rámci  MŠMT č.j. : MSMT – 34035/2016 - 1

Účel dotace : Vyrovnání úrovně zabezpečení škol na základní úroveň zabezpečení dle minimálního standardu bezpečnosti č.j.:1981/2015-1 z 20.2.2015

Celkový rozpočet projektu : 54 677Kč