Organizační záležitosti

Provoz

Provozní doba obou objektů je celodenní od 6.00 do 16.00. Každoročně v září zjišťujeme, zda provoz mateřské školy vyhovuje podmínkám rodičů,s přihlédnutím k psychohygienickým potřebám dětí.Provoz v obou budovách bývá přerušen mezi vánočními svátky/provoz není rentabilní k nahlášenému počtu dětí/,v letních měsících 3 týdny, kdy na budovách probíhají opravy. Na obou budovách zjišťujeme docházku dětí v době, kdy má ZŠ prázdniny. Klesnou – li stavy dětí, provoz zpravidla zajišťuje budova v Borské ulici.

Ráno mohou rodiče přivádět své děti od 6.00 do 8.00 hodin,v případě potřeby a po dohodě s pedagogem i déle. Po obědě mohou děti odcházet ve 12.15 nebo po odpolední svačině mezi 14.45-16.00 hodinou.

Uzavření obou budov MŠ Bor o hlavních prázdninách :

 • Od pondělí 3.srpna 2020 - do pátku 21. srpna 2020

Zaměstnanci MŠ :

O děti v MŠ se stará kolektiv 11 pedagogických, kvalifikovaných pracovnic , 8 pracovnic provozního personálu a jeden školník, který je určen pro obě budovy MŠ. Pro dvě integrované děti fungují v budově Borské dvě asistentky pedagoga.

Budova Borská 500

Pedagogové

Pavilon A :

 • Bc. Váňová Jana
 • Bc. Slávka Štokingerová

Pavilon B :

 • Bočanová Milada - ředitelka do 31.3. 2019
 • Nožinová Ivana – zastupující ředitelka od 1.4.2019
 • Tremlová Libuše – asistent pedagoga od 1.9.2015

Pavilon C :

 • Stančíková Marie
 • Bachroňová Dana

Provozní zaměstnanci

 • Školní asistent : Tremlová Libuše
 • Vedoucí školní jídelny: Zdeňková Eva
 • Kuchařka : Simonidesová Jana
 • Pomocná síla v kuchyni : Hana Peková
 • Uklizečky: Martišková Milena, Hájková Zdenka
 • Školník Bočan Jiří

Budova Školní 121

Pedagogové

1.třída : Sluníčka

 • Tremlová Pavla
 • Krausová Michaela - vedoucí učitelka

2. třída : Koťata

 • Szitásová Tatina
 • Jana Dolinská

3.třída: Kuřátka

 • Pinďáková Alena

Provozní zaměstnanci

 • Výdej stravy : Bultasová Ludmila
 • Uklízečka : Čížková Lucie
 • Školník Bočan Jiří

Kontakty :

pracoviště Borská 500, ředitelství č.t. 374 790 295

pracoviště Školní 121 č.t. 374 790 328

e-mail : materska.skola@mubor.cz

datová schránka : t3bknnd