O nás

Mateřská škola Bor

Ilustrační foto

O naší školce

Naše MŠ je složena ze dvou pracovišť. Ředitelství , tři heterogenní třídy,školní jídelna a vývařovna se nalézají v Borské ul. 500. Tři třídy –dvě heterogenní, jedna dle věkového složení dětí a výdejna jídla jsou v budově ve Školní ulici 121.
Celkový počet zapsaných dětí : 131

Borská 500

Je účelovým zařízením. Každá třída má vhodné sociální zařízení,šatnu, ložnici.Ve třídách jsou prostory pro individuální i společnou hru a práci.V hospodářském  pavilonu je ředitelna,kancelář vedoucí školní jídelny a dále školní kuchyně,ve které se vaří jídlo i pro děti ze Školní budovy,sklad potravin,sklad prádla,ZUŠ a městská knihovna.Kolem komplexu pavilonů je oplocená rozsáhlá školní zahrada s mnoha novými dřevěnými prvky, které slouží ke sportovnímu vyžití dětí. Každá třída má své vlastní pískoviště. Nově byla vykácena, vysázena a upravena zeleň v zahradě MŠ.

Śkolní 121

Je účelovým zařízením. Každá třída má vhodné sociální zařízení. Pro vysoký počet nahlášených dětí do MŠ byla k 1.9.2012 otevřena třetí třída pro 23 dětí. Veškerý nábytek a vybavení třídy je nové. Od 1.9. 2016 má budova dvě stabilní ložnice.

Tři třídy v 1.patře jsou kompletně zrekonstruované. Také  výdejna a jídelna je zcela nová.

Celý vnitřek budovy je zrekonstruovaný. V budově MŠ se nalézá oddělená keramická dílna pro keramický kroužek a veřejnost.

Díky dotaci máme školní zahradu v přírodním stylu s mnoha herními prvky.