Naše akce

Co plánujeme :

 • Kulturní vystoupení dětí při vítání občánků
 • Drakiáda – děti, děti draci letí, akce s rodiči
 • Jak se vede prvňáčkům ? – Výprava za kamarády do ZŠ
 • Návštěva Mikuláše, Čerta, Anděla – Mikulášská nadílka
 • Vánoční dílny ve spolupráci s rodiči
 • Zpěv zimních písní a koled u rozsvíceného stromu
 • Vánoční besídka + besídky na závěr školního roku – soutěže s předškoláky a rodiči
 • Návštěva divadelníka p. Mikana
 • Návštěva divadélka NÁNA
 • Návštěva v MŠ dětského divadla „ Z bedny „
 • Zajistíme kulturní program na akci – setkání seniorů při příležitosti MDŽ, vyhotovíme dárky
 • Školní výlet. do ZOO – hurá za zvířátky
 • Třídní výlety – jízda vláčkem na Sycherák/každá třída si plánuje sama/
 • Návštěva divadelních představení v místním kině
 • Návštěva zámku s výstupem na zámeckou věž
 • Velikonoční dílny ve spolupráci s rodiči
 • Pohybové a zábavné hry ke Dni dětí
 • Čarodějnický den
 • Vítání jara – vynášení Morény
 • Návštěva hasičů v MŠ
 • Exkurze – za hospodářskými zvířaty
 • Exkurze do podniků – Jak se vyrábí matrace, opravna obuvi…
 • Policie v akci – ukázka se služebními psy
 • Slavnostní loučení s předškoláky – na zámku

Informace

Dříve, než vykročíte s Vaším dítětem do MŠ, pořiďte mu prosím:

vlastní bačkorky, gumovky, pláštěnku, tašku(sáček)na náhradní věci v případě převléknutí, pyžamo neb noční košili / bačkorky, pyžama, pláštěnky nutno podepsat/.

Obě budovy mateřské školy se odemykají v 6.00 hod. a provoz je zpravidla do 16.00 hod.

Telefonní čísla do budovy MŠ v Borské ulici : 374 790 295  

 do budovy ve Školní ulici: 374 790 328

email adresa MŠ : materska.skola@mubor.cz

V případě omlouvání dětí volejte do 8.00 hod. / hlásí se jméno a příjmení dítěte, pavilon – třída , kterou bude  Vaše dítě navštěvovat/.

Školné – úplata za pobyt v MŠ a stravné se platí  buď v hotovosti vedoucí školní jídelny – p.Strnadové vždy  dopředu, nebo inkasem Od září platí školné v plné výši i ty děti, které nastoupí do MŠ déle než v září.

Na dobrou  spolupráci s  Vámi se těší : kolektiv zaměstnanců z  obou budov MŠ v Boru.

Ostatní

Hlavní cíle předškolního vzdělávání :

 • 1.Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • 2.Osvojení si základů hodnot,na nichž je založena naše společnost
 • 3.Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání nese název:

„Hrajeme si všichni rádi,vždyť jsme kamarádi"

Co se podařilo :

MŠ je zapojena do „ Integračního vzdělávacího projektu – S medvídkem NIVEA poznáváme svět. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky se prostřednictvím připravených materiálů učí : soustředěnosti, pozornosti, přemýšlení, nacházení souvislosti a zvládat řadu dovedností, důležitých pro budoucího školáka.